Apicultura PNAPJornada tècnica
Espot (Casa del Parc), dissabte 18 de juliol de 2015.

L’activitat apícola en zones de muntanya està prenent interès en els darrers anys. Els Pirineus constitueixen una oportunitat per obtenir mels, própolis, etc.
diferenciats, que no es troben als circuits comercials habituals. Si a més
tenen certificació ecològica, ens trobem al davant d’uns productes excel·lents, amb un valor afegit molt alt.

No obstant, l’apicultura en zones de muntanya no és fàcil a causa de les irregularitats de la temperatura, les pluges o les floracions. Amb aquesta
jornada es pretén incidir en com millorar les tècniques de maneig i el control de les malalties de les abelles,
fent més sostenible aquesta activitat tradicional a les nostres muntanyes.

Consulteu tot el programa de la Jornada en el link adjunt.
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/sites/parcsnaturals/.content/home/aiguestortes_estany_sant_maurici/novetats/2015/20150706_apicultura.pdf