Construcció de murs de pedra seca i empedrats.
Escola Agrària del Pirineu, Bellestar (Alt Urgell), 21, 22, 28 i 29 d’abril de 2017.

Els camins tradicionals són un patrimoni històric de pobles i valls dels Pirineus. Tot i que durant molts anys han estat oblidats, en l’actualitat està ressorgint l’interès per la seva utilització, i per tant es fa patent la necessitat de conservar-los i reconstruir-los.
Qualsevol intervenció pera la recuperació d’un camí tradicional ha de passar per la reconstrucció de murs de pedra seca i empedrats, ja que són els principals elements constructius dels camins, sense els quals no podrien existir.
Vista la necessitat i l’interès pel tema, s’ha organitzat aquesta acció formativa, que serà conduïda per l’expert Jordi Tutusaus, professional del sector amb molts anys d’experiència. Aquesta activitat va dirigida a totes aquelles persones relacionades amb el món rural.