Estudi de visibilitat web 2013 dels museus de Catalunya

Estudi visibilitatwebEs presenten els resultats de l’anàlisi de visibilitat de les seus web de museus de Catalunya realitzat el 2013, a partir de les dades obtingudes per l’explorador DigiDocSpider en Google. L’objectiu global és obtenir les dades necessàries per aprofundir en la identificació de les bones pràctiques que ajudin a millorar la visibilitat de qualsevol seu web de museu. La metodologia utilitzada ha estat desenvolupada en una doble perspectiva: comparativa i evolutiva amb estudis anteriors. S’ha pogut comprovar un increment de visibilitat dels museus catalans en el període 2006-2013; encara que s’ha identificat una pèrdua de visibilitat en els últims quatre anys. En conclusió, els museus més grans són els que millor preparats estan i millors resultats obtenen mostrant una distància molt significativa amb els petits museus locals.

Podeu consultar el document en el link següent.
http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4178/3793