Jornadas ArqTradMadrid, 11, 12 i 13 de març de 2015. Instituto del Patrimonio Cultural de España.
I JORNADES SOBRE ARQUITECTURA TRADICIONAL: ESTRATÈGIES DE SALVAGUARDA.

Aquestes Jornades es plantegen com a mitjà per donar a conèixer el Plan de Arquitectura Tradicional així com les estratègies de salvaguarda que alguns col·lectius vénen desenvolupant en els últims anys en l’arquitectura tradicional.
El Plan de Arquitectura Tradicional, aprovat per la Comissin del Patrimonip Histórico el passat 26 de març de 2014 a Plasencia, és un instrument de gestió compartit per les diverses administracions i altres entitats públiques o privades. El seu objectiu és el desenvolupament de criteris i mètodes, així com una programació coordinada d’activitats en funció de les necessitats d’aquest tipus de patrimoni, amb la finalitat de salvaguardar-ho donat la seva vulnerabilitat.
Aquestes Jornades se centraran per tant en els problemes de gestió, salvaguarda i sensibilització que sofreix aquest patrimoni, tenint cabuda altres àmbits relacionats amb el mateix, com la transmissió dels oficis i tècniques tradicionals i la protecció de l’arquitectura tradicional en relació amb el territori.

Trobareu més informació al document adjunt.

Descarregar arxiu adjunt