II Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Jornades MEVMuseu de Lleida: diocesà i comarcal, 20 de novembre de 2014
“La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya”

El proper dijous 20 de novembre tindrà lloc al Museu de Lleida: diocesà i comarcal la IIa Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, fruit del conveni de col·laboració signat entre el Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida per a l’organització d’activitats que tinguin a veure amb les seves col·leccions i de la resta de museus diocesans de Catalunya. La Jornada servirà també per retre homenatge a Mossèn Jesús Tarragona i Muray, tot coincidint amb el 50è aniversari del seu nomenament com a delegat diocesà de patrimoni artístic. No endebades Mossèn Tarragona ha estat, durant tota la segona meitat del segle XX, la figura clau de la gestió i conservació del patrimoni diocesà i l’eix vertebrador del Museu de Lleida.

La jornada girarà a l’entorn de la formació de les col·leccions diocesanes a Catalunya des de finals del segle XIX i fins mitjans de la següent centúria, en el marc d’un fenomen en què també van entrar en escena els antiquaris que operaven arreu de Catalunya, els col·leccionistes, o institucions com la Junta de Museus que adquirien béns a les parròquies. En aquest ambient es va produir la formació dels primers museus diocesans, com el Museu Episcopal de Vic (1891), el Museu Diocesà de Lleida (1893) i el Museu Diocesà de Solsona (1896), que van veure la necessitat d’estructurar col·leccions d’art antic per evitar la diàspora patrimonial i per conscienciar la població i els membres de l’Església sobre la importància de la salvaguarda dels béns artístics atresorats a les parròquies.

Inscripcions: Cal enviar un correu electrònic a l’adreça museu@museudelleida.cat indicant les dades personals, DNI i institució o lloc de treball. La inscripció és gratuïta. Es lliurarà certificat d’assistència.
Més informació al link següent:
http://www.museuepiscopalvic.com/noticies_more.asp?id=179&histo=