Col·lecció “La Cullereta”, 15.
Pròleg de Jordi Abella Pons.
Garsineu edicions. 2000. 79 pp.
PVP 6,5€.