IX KongresuaUniversitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea – San Telmo Museoa
Donostia (Gipuzkoa)
22-23 d’Octubre.

L’objectiu d’aquest congrés és analitzar i debatre sobre els processos de patrimonialització i representació d’aquests conflictes, duts a terme en els espais museístics i patrimonials. Seguint a l’ICOM, s’entén per aquests espais, aquelles institucions permanents, al servei de la societat i obertes al públic, que adquireixen, conserven, estudien, exposen i difonen el patrimoni cultural, en el nostre cas, relacionat amb la temàtica del congrés.

Ja està disponible el programa provisional en el següent link:
http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabid=1020