Jornada “El territori que volem. Reflexions al voltant del Pirineu”

Catedra RepsolLa Seu d’Urgell, 25 de novembre de 2014.
Jornades de Desenvolupament Territorial.
El territori que volem. Reflexions al voltant del Pirineu.

La preocupació sobre el desenvolupament socioeconòmic i la cohesió territorial no és nova. Des de fa dècades el món acadèmic i les polítiques territorials han mostrat el seu interès sobre quins són els principals elements que permeten un creixement econòmic sostenible socialment i mediambiental. Els processos de globalització social, econòmica i cultural han
afectat tots els sectors i àmbits socioeconòmics i culturals de la nostra societat. Ha estat, però, en el marc de la crisi
econòmica actual que la identificació i anàlisi dels factors de desenvolupament reprenen un interès prioritari: quins models
territorials i quines orientacions productives tenim; quins canvis són necessaris per a la creació de valor. Aquesta jornada
pretén ser un espai de trobada, una àgora, entre la Universitat i els diferents agents i actors territorials de desenvolupament
social, cultural i econòmic de les terres de Lleida. La iniciativa té la voluntat de generar i potenciar noves idees sobre el futur
territorial.

Jornada gratuïta.

Més informació i inscripcions al següent link:
http://www.cdr.udl.cat/fitxers/programa-dia-25