LES CONSTRUCCIONS AMB COBERTA DE PALLA A L’ALT PIRINEU

Cartell
LES CONSTRUCCIONS AMB COBERTA DE PALLA A L’ALT PIRINEU
1-22 de juliol. Paller de Casa Gassia.

Com a molts altres indrets del món antigament a l’Alt Pirineu es realitzaven les cobertes de cases i bordes amb palla ja queera un recurs econòmic i thumb_2abundant. Aquesta
exposició mostra un recull fotogràfic d’aquest sistema constructiu que poc a poc va anar desapareixent a les nostres comarques i també el procés de reconstrucció de Borda Llosaus amb palla de sègol tal i com es feia antigament.Organitza: Parc Natural de l’Alt Pirineu.