Tiendas de MuseosLlibreria la Central del Raval (Elisabets, 6 / 08002 BARCELONA), dimarts 10 de juny, a les 19h.

Presentació del llibre “Manual de tiendas de museos”
Amb la participació de:
Joan Santacana, Director de la col·lecció de Manuales de Museística, Patrimonio y Turismo Cultural de TREA.
Joaquim Nadal i Farreras, Director del Institut Català en Recerca del Patrimoni Cultural.
Antoni Laporte, Director de ARTImetria.

En els últims anys, les botigues dels museus ja no es perceben com un element estrany i aliè a l’activitat museística, i han passat a formar part de la seva carta de serveis, contribuint no només al seu autofinançament, sinó també a millorar l’experiència del visitant i a reforçar la marca de la institució.
Aquest manual es dirigeix als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s’estan plantejant la seva obertura. Des d’una perspectiva eminentment pràctica, al llarg d’aquestes pàgines es repassen els aspectes fonamentals que s’han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d’un museu. L’objectiu és contribuir a què la gestió de la botiga es dugui a terme amb els mateixos paràmetres d’excel·lència amb què els professionals ja gestionen la resta de serveis que ofereix el museu.

Antoni Laporte Roselló és economista per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona. Director d’ARTImetría, ha assessorat a diferents institucions en plans estratègics i de màrqueting, plans de comunicació i programes de desenvolupament de turisme cultural.

Joaquina Bobes González és llicenciada en Història per la Universitat d’Oviedo, Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i Executive MBA a Eada. Socia Gerent d’ARTImetría, participa en l’assessorament a institucions i administracions públiques culturals en la realització de plans estratègics i de gestió, en l’avaluació d’operacions i processos de funcionament, així com en el coneixement i anàlisi de les audiències i l’aplicació d’aquest coneixement en la presa de decisions.