Museos: ¿almacén de coloniales? Lecturas de lo ajeno en museos propios.

Jornades de Museología 2017. Obert Termini d’Inscripció
Museos: ¿almacén de coloniales? Lecturas de lo ajeno en museos propios.
Valladolid, divendres, 31 de març i dissabte, 1 d’abril de 2017.
Entre les seves noves línies de treball, ICOM Espanya ha decidit organitzar jornades d’un dia o dia i mitjà de durada, destinades a tractar un tema concret no exempt de gran transcendència museística, que permeti una reflexió i debat oportuns i la seva materialització en una posterior publicació, i incorporant en tant que sigui possible la visita a un museu o exposició il·lustratius.

La participació és gratuïta prèvia inscripció a jornadas@icom-ce.org

Més informació a http://www.icom-ce.org/jornadas-de-museologia-valladolid-2017