Rural100S’ha iniciat la segona edició del Programa Rural 100, un programa que combina formació i acompanyament per a persones que vulguin crear o millorar la seva empresa. La formació es rep en forma de seminaris i l’acompanyament mitjançant tutories on es farà un seguiment del projecte i es donarà suport estratègic mitjançant la metodologia pròpia del programa.
Al link següent en trobareu més informació.

Podeu consultar més informació en el següent enllaç: 
http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2014/07/Document-descriptiu-Rural100-GARRIGUES.pdf