¿Qué y cómo exponer en museos y espacios patrimoniales?

cabecera_museos2X Congreso “Qué y cómo exponer en museos y espacios patrimoniales”
23 I 24 d’octubre de 2014

Aula Magna. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad del País Vasco. Donostia-San Sebastián
Salón de Actos del Museo San Telmo. Donostia-San Sebastián.

Tenint en compte totes les innovacions i transformacions, l’objectiu d’aquest congrés és analitzar i debatre sobre les propostes, les metodologies i els resultats dels processos expositius. L’anàlisi anirà encaminat a aportar criteris vàlids per a que els museus i els espais patrimonials puguin fer front als reptes que plantegen les societats postmodernes.

Concretament el congrés vol respondre a les següents preguntes:

– Com donar a conèixer el multiculturalisme, el mestissatge sociocultural i les identitats plurals en les exposicions?
– Com afecta l’espectacularització de la cultura i la mercantilització dels béns culturals al procés expositiu?
– Quins condicionaments planteja la dependència de molts museus i espais patrimonials respecte a les institucions polítiques a l’hora de preparar una exposició?
– Quins tipus d’interaccions es donen entre els especialistes, les comunitats locals i els públics en els dissenys expositius?
– Com donar a conèixer el caràcter polisèmic dels béns culturals?
– Com incideixen les noves tecnologies i internet en l’expografía?

El congrés comptarà amb les seccions de ponències convidades i de
comunicacions lliures.

El termini per a l’enviament de propostes de comunicacions finalitzarà el dia 12 de
Maig de 2014.

Més informació:
943.63.93.53 actividades.oiasso@irun.org

Podeu consultar més informació en el següent enllaç: 
http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabid=1020