Seminari “L’arqueologia com a recurs educatiu”

Seminari arqueologia3 d’octubre al 10 de novembre
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal

SEMINARI
“L’Arqueologia com a recurs educatiu”

El Museu de Lleida posa en marxa un seminari adreçat al personal educatiu tant dels centres docents com dels equipaments patrimonials de la demarcació de Lleida, que persegueix apropar l’arqueologia al currículum educatiu dels centres escolars.

La finalitat del seminari la creació d’un grup de treball interdisciplinari que doti l’àrea educativa del museu d’una sèrie de recursos didàctics que ajudin a completar l’actual oferta educativa.

Més informació i programa al següent link:
http://museudelleida.cat/seminari-larqueologia-com-a-recurs-educatiu/