Temps de romànicDel 9 de setembre de 2015
al 10 de gener de 2016
Museu de Lleida
Carrer del Sant Crist, 1 · Lleida

L’exposició “Temps del romànic. Art, vida i consciència” ens presenta l’art, la societat i la cultura de Catalunya ara fa mil anys amb una aproximació interdisciplinària,
que comprèn des de l’art i el
pensament intel·lectual fins a la vivència de la gent corrent. La mostra ens convida a revisar les
nostres idees sobre el romànic, a viatjar pels pobles i les ciutats
de Catalunya i a descobrir-hi
l’empremta dels qui van promoure i viure un patrimoni extens i singular.
L’exposició permet redescobrir
i interpretar el romànic català a partir dels lligams entre l’art i els seus promotors, entre la
simbologia romànica i la societat a la qual s’adreçava. Mitjançant
recursos audiovisuals i interactius, la mostra ofereix una visió fresca i
actual d’aquest moment i d’aquest patrimoni, crucials en la història de Catalunya i d’Europa.

Podeu consultar més informació en el següent enllaç: 
http://museudelleida.cat/temps-del-romanic-art-vida-i-consciencia/

Etiquetes: