UN PRIMER PAS: LA RECERCA I LA CREACIÓ D’UN FONS DE PECES DE REFERÈNCIA

El camp d’actuació se centrà en el sector artesanal relacionat amb el treball de la fusta, el teixit, el ferro, la terrissa i la cistelleria. Aquests materials, molt utilitzats històricament en l’elaboració d’objectes i eines quotidianes en la societat pirinenca, resten avui en bona part en desús. Enteníem, però, que podien convertir-se en veritables icones o símbols d’unes formes de vida molt vinculades al territori i els seus paisatges humanitzats. Al mateix temps que es recuperava una part del nostre patrimoni cultural, també s’oferia la possibilitat d’articular un potencial sector econòmic que fins al moment era força desconegut, desestructurat i amb problemes de definició.

Prèviament i de forma paral•lela a aquestes actuacions i objectius finals, es posà en marxa l’estudi, documentació i col•lecció d’aquestes manifestacions artesanals. Així, encara avui, es recullen testimonis orals, gràfics, bibliogràfics i sobretot antics objectes que ens permeten acostar-nos a les diverses tècniques de treball, les tipologies i els materials utilitzats, l’estètica predominant i també, intentar documentar els usos i la simbologia de moltes d’aquestes produccions.

Dins d’aquest marc es van obrir diverses línies de recerca que ens han permès conèixer amb molta més profunditat la feina de terrissers, fusters i tallistes, torners, ferrers, teixidors, cistellers, etc. El context en el que treballaven, la distribució dels productes i els recursos decoratius i estètics que utilitzaven. En aquest sentit, a més a més de la documentació recollida, hem pogut recuperar una gran quantitat de peces originals, d’èpoques diferents, que també ens permeten conèixer amb més detall les produccions locals i la seva evolució. No cal dir que una de les referències més importants per desenvolupar aquesta recerca és l’obra de Ramon Violant i Simorra, l’etnògraf Pallarès que ens ha aportat abundant material gràfic, referències documentals i peces originals, de contrastada procedència pirinenca.