Vides documentades. Dones i documents d’arxiu

El passat està escrit en els documents. L’escriptura és i ha estat un mitjà d’expressió i comunicació. Escrivim i s’han escrit moltes de les accions d’homes i dones del passat, especialment si aquestes han estat vinculades a una administració, com per exemple un govern municipal. Els documents custodiats en els arxius són, doncs, essencials com a font per a l’escriptura del passat, sigui a través de la reconstrucció històrica o de la recreació literària.

Durant el mes de març el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona us presentea un document diferent cada dia, produït aquell dia en concret, perquè volen evidenciar que en el passat també s’escrivia 365 dies l’any i que, per tant, la informació dipositada a l’Arxiu Municipal de Girona per a reescriure el passat és ingent.

Tots els documents seleccionats són escrits, produïts o relacionats amb una dona concreta o amb algun aspecte que afecta a les dones. Es vol evidenciar que igual com les dones vivien el dia a dia en el passat, avui les seves accions, vides i relacions també han quedat recollides als arxius. Potser no de manera tan intensiva, pública i evident com els homes, però són presents en la història i en els arxius.

 

Aquesta iniciativa s’inclou dins el +MOT, el conjunt d’activitats que se sumen al Festival MOT. Festival de Literatura de Girona – Olot.