XIV Jornades de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio

jornadas2015Pontevedra (Pazo Mugartegui).
12-15 de març de 2015.

La Interpretació del Patrimoni i la construcció colectiva dels valors patrimonials.

Per a més informació i conèixer el programa podeu consultar el següent link:
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/images/Documentos2015/diptico2015.pdf