Lugar: Sorpe (Alt Àneu)
Visitas guiadas: lunes a las 13 h. y viernes a las 11:15 h.
Duración:1 hora,
Precio: 4€. Menores de 9 años gratuito.
Reserva y pago online

Obertura: lunes de 11:15 h a 13 h., jueves de 11:15 h a 13:45 y viernes de 12:15 h. a 13:45 h.

L’església de Sant Pere de Sorpe és un edifici profundament transformat i alterat per les importants reformes que patí, especialment entre els segles XVII i XVIII, si jutgem pel seu estil, i la data que consta en el seu campanar del 1726; aquests remodelatges suprimiren l’absis central i capgiraren el sentit de la nau, col·locant el presbiteri a ponent, transformant les seves naus laterals en sagristies i capelles, mentre que l’únic absis original que es conserva es destinava a baptisteri i se substituïen els sostres per voltes d’aresta.

En el seu conjunt, l’església de Sorpe és un edifici que s’avé amb les formes evolucionades de l’arquitectura llombarda, possiblement construït ja dins el segle XII, però construïda amb importants dubtes i manca de domini del tipus arquitectònic que revelen la inseguretat dels seus constructors, que seguien un model mal entès i, per tant, mal resolt.

sant pere de sorpe

Veranea en el Ecomuseu!!!

Del 15 de julio al 31 de agosto te ofrecemos experiencias, visitas teatralizadas, visitas guiadas y oberturas de radiales.
Descarga toda la programación y ¡reserva lo antes posible!