Lugar: Espot
Punto de encuentro: ante la iglesia de Santa Llogaia de Espot
A tener en cuenta: Se debe andar un poco; es necesario llevar calzado adecuado, agua y protección solar
Visita guiada: miércoles a las 18 h.
Duración: 1 hora,
Precio: 4€. Menores de 9 años gratuito.
Reserva y pago online

Torre de guaita d'Espot

No es coneixen referències documentals directes sobre aquesta torre. Tanmateix, la vall d’Espot fou un antic domini comtal, definit en la convinença de l’any 1066 per Ramon V al seu cosí Artau I. El 1315 els comtes Hug de Mataplana i Sibil·la de Pallars infeudaren a Berenguer de Finestres la vila i la vall d’Espot amb el mer imperi i la jurisdicció que tenien del rei en feu honorat, amb la condició que percebés anualment 2 000 sous del conjunt dels rèdits. Al final del segle XV la vall d’Espot i el castell de Llort integraren el nou marquesat de Pallars detingut pels ducs de Cardona.

Aquesta construcció, o bé era la torre d’una casa forta del senyor del lloc o bé era una torre de guàrdia. Per les seves característiques (talús, dovelles de la porta, finestreta, etc.) i, fins i tot, pel tipus d’edifici que és i on és situat, més aviat es pot pensar en una
construcció del segle XII o XIII; es pot relacionar més amb les torres senyorials dels segles posteriors que no pas amb les torres circulars de la zona de frontera.

Veranea en el Ecomuseu!!!

Del 15 de julio al 31 de agosto te ofrecemos experiencias, visitas teatralizadas, visitas guiadas y oberturas de radiales.
Descarga toda la programación y ¡reserva lo antes posible!