Logo Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Transparència

Inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans

El Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu te atorgada del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció dins la línia Inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2022, per al desenvolupament de l’acció  “INVENTARI, ACTUALITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT DE L’ECOMUSEU (CASA GASSIA) I DEL FONS DE MUSICOLOGIA DE L’ECOMUSEU.”, amb número d’expedient CLT052/22/000025.

Skip to content