Logo Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Transparència

L’Ecomuseu reobre les portes el 6 de juny

Després d’haver tancat el museu el passat 13 de març amb motiu de les mesures sanitàries dictades per fer front a la pandèmia del coronavirus SARS-Cov-2, des de l’Ecomuseu hem elaborat un protocol que concerneix tant al personal del museucom al public visitant i usuari, amb la finalitat de garantir la prestació del servei sense risc de contagi i propagació del COVID-19, que garanteixi la màxima seguretat tant per al públic com per a les treballadores i treballadors del museu, així com per a la correcta conservació de les col·leccions.

Les principals mesures d’higiene i seguretat que es contemplen són:

  • Ajustar l’aforament màxim a 1/3 part de la capacitat de l’espai
  • Evitar en tot moment aglomeracions garantint la distància de seguretat de dos metres i limitant l’accés d’acord amb el nou aforament.
  • Disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i a les sales pel públic visitant i usuari, sent obligatòria la higiene de mans abans de l’accés al museu. Les persones que per qualsevol motiu entrin a les dependències del museu hauran de portar obligatòriament mascareta.
  • Instal·lació de mampares de protecció a la recepció.
  • Reforçar la desinfecció de les instal·lacions i les superfícies de treball.