Logo Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Transparència

Museu Territorial

El Programa Museus de Suport Territorial s’emmarca en Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya, pla estratègic elaborat i aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que es va presentat el 22 de setembre del 2017 al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Pla de Museus de Catalunya es portarà a terme amb el desenvolupament de 7 objectius estratègics. El segon d’aquests objectius es materialitza en diferents objetius operatius, el primer dels quals és el Programa de Museus de Suport Territorial, una innovació en la política museística de Catalunya. Aquest programa pretén formalitzar, visibilitzar, ordenar i potenciar una realitat que, de fa anys, és present en el programa públic d’alguns museus de Catalunya que, a més de les col·leccions pròpies, gestionen equipaments d’índole diversa (jaciments arqueològics, centres d’interpretació, esglésies, monuments, etc.) i que donen suport a comunitats territorials supramunicipals. En la nomenclatura del Pla de Museus, els museus de suport territorial potencien els equipaments patrimonials bàsics, per portar a terme aquelles funcions que no poden assumir, per limitació de recursos humans i econòmics, i per guiar-los en el procés d’esdevenir un dia museus acreditats, si és aquesta la seva finalitat última. Els museus que participen en aquest programa han de tenir doncs una clara vocació territorial (cosa que sovint es relaciona amb museus que incorporen el territori com a objecte del seu projecte i discurs museològic).

El Servei de Museus de la Direcció General de Patrimoni Cultural ha encetat la implementació del programa de Museus de Suport Territorial mitjançant projectes pilot, que en una primera fase incorpora l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. El Pla de Museus preveu que, a l’acabar la primera fase d’aplicació del Pla l’any 2021, hi hagi sis museus de suport territorial en funcionament.

Skip to content