Logo Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Transparència

VI Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya

Lleida, 29 de novembre – 2 de desembre.

El congrés pretén, a banda d’exposar els resultats de les darreres intervencions arqueològiques sobre jaciments d’època medieval i moderna (en sentit ampli, des del segle V fins al segle XX), aprofundir en línies de recerca concretes i donar a conèixer elements d’escassa difusió. Amb aquest objectiu, el congrés es dividirà en tres grans blocs, que podeu consultar en aquest link.

Skip to content