Durant tots aquests anys de treball de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu, s’han anat incorporant nous béns al seu fons de col·leccions, provinents de diverses donacions, adquisicions i recuperacions. La inauguració de les sales de reserva i tallers de restauració l’any 2004, implica una tasca constant en el procés d’actualitzar, inventariar i documentar aquests materials.

La documentació de les col·leccions de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu està formada per material etnològic en la seva majoria però també amb presència de material històric-arqueològic, i s’està procedint al seu inventari i catalogació.

Des d’aquí voldríem agrair a totes aquelles famílies i persones d’arreu del territori que han fet possible, des de l’inici del projecte, i amb la seves col·laboracions diverses, que actualment l’Ecomuseu disposi d’un fons patrimonial de referència no només a nivell pirinenc sinó també de tota Catalunya.