Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)Projecte PATRIM+

Xarxa Pirinenca de Centres de Patrimoni i Innovació Rural
El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Presentació

El programa de cooperació España-França-Andorra (POCTEFA) aborda els reptes transfronterers més importants relacionats amb l’aplicació de l’estrategia Europa 2020 en la regió fronterera dels Pirineus.

PATRIM és una xarxa transfronterera de museus, ecomuseus i centres d’interpretació del patrimoni. L’objectiu de la xarxa és fer valdre el patrimoni natural i cultural dels Pirineus a banda i banda de la frontera mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. En aquesta xarxa participen socis situats a Arièja, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Euskadi, Aragó i Catalunya. Els Pirineus mai han comprès una frontera hermèticament tancada, de fet, han constituït durant molt temps un vast territori d’intercanvis culturals, socials, econòmics. Els/les habitants tenien per costum fins a una època recent compartir trobades, diàlegs, espais comercials, celebracions comunes (pelegrinatges, festes…). Des del segle passat, l’evolució dels mitjans de comunicació, entre altres, ha transformat aquesta situació. No obstant això, tant d’un costat com de l’altre de la frontera existeixen diferents equipaments culturals que treballen sobre la mateixa temàtica: volen compartir les seves investigacions i la seva experiència. La xarxa PATRIM té com a objectiu estudiar i valorar els Pirineus com un conjunt cultural: una cadena de muntanyes, dos vessants, un patrimoni comú. Des de 2008, s’han engegat diferents accions per oferir als/les seus/eves habitants i visitants una aproximació precisa del patrimoni i de la vitalitat creativa dels Pirineus.

Objectius de PATRIM+

Definició i la posada en marxa d’estratègies comunes participatives per a la innovació i la valorització durable, dedicades a la millora de l’accessibilitat dels visitants als centres, a la inclusió cognitiva i social (treball sobre els desavantatges, sobre els públics allunyats de la cultura), però també a l’eco-eficiència dels equipaments, i finalment al màrqueting per tal d’augmentar la visibilitat dels llocs a l’escala pirinenca i la seva freqüentació.